Socialiniai žaidimai

Socialiniai žaidimai

 

Tekstas ant knygos nugarėlės:

 

Žaidimo yra tik tiek, kiek jame patiriama d ž i a u g s m o.

Žaidžiant socialinius žaidimus nėra jokio konkretaus metodo (būdo), išskyrus šias sąlygas:  

saugumas, atsipalaidavimas,

procesas, o ne rezultatas,

nevertinimas,

bendrystė.

Svarbiausia kuo daugiau ž a i s t i, nebijoti k u r t i, i e š k o t i santykio su vaikais.