Mokytojų bei mokyklų administracijos darbuotojų kompetencijos kėlimas

Remiantis patvirtinta Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija, mokytojo asmenybė turi lemiamos įtakos mokinio ugdymui. Svarbi ne tik mokytojo profesinė kompetencija, bet ir jo moralinės savybės, santykis su mokiniais bei mokomuoju dalyku, gebėjimas susitelkti, laikytis priimto sprendimo, emocinis stabilumas, mokėjimas įžvelgti teigiamus dalykus, kritiškai vertinti situaciją, atvirumas naujiems dalykams lemia ugdymo kokybę. Profesinį mokytojo tobulėjimą turi papildyti nuolatinė saviugda. Šiam tikslui numatyti mokymai, detalizuojami poveiklėse žemiau. Mokytojas savo pašaukimą turi suvokti kaip atidų augančio žmogaus palaikymą mokymo, kūrybos ir asmenybės sklaidos srityse.

Glaudus mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas - vienas esminių Valdorfo mokyklos bruožų. Šią mokyklą kuria mokytojai išvien su tėvais ir mokiniais, tarpusavio santykius grįsdami pasitikėjimu, pagarba bei tolerancija. Darni, laisva ir atvira visuomenei mokyklos bendruomenė turi didelę įtaką mokinių ugdymui. Dėl šios priežasties į mokymų veiklą įtraukiami mokinių tėvai bei mokyklų administracijos darbuotojai. Visoms veiklos 1.1.2 poveiklėms bus perkama mokymų paslauga. Organizuojant mokymus, į mokymo paslaugos sudėtį įtraukiamas kavos pertraukėlių organizavimas mokymo dalyviams, mokymai organizuojami specialiose mokymams pritaikytose patalpose (viešbučių konferencijų salės, auditorijos ir kt.). Gali būti organizuojamas dalyvių maitinimas pietų pertraukos metu. Teikiama padalomoji medžiaga.