Mokymai „Psichologinė asmenybės sankloda antroposofiniu požiūriu“

Mokymo temą sudarys:

1. Asmenybės individualumą lemiantys faktoriai. Temperamentas. Charakteris.

Kiekvieno žmogaus savitumą sudaro įgimti bruožai, taip pat ir tie, kuriuos suformavo aplinka bei tie, kuriuos išsiugdė jis pats. Dalyviai įtvirtins požiūrį į asmenybę kaip dinaminę organizaciją psichofizinių žmogaus organizmo sistemų, kurios lemia mintis, jausmus, savitą elgesį ir rodo žmogaus santykį su tikrove.

2. Asmenybių psichologiniai tipai: bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai.

Kiekviena asmenybė naudoja tam tikrą psichologinių įrankių rinkinį, kuris ir nulemia jos individualumą, savitumą. Siekiant lavinti emocinį intelektą bendravimo situacijose, geriau suprasti save ir kitus, tikslinga būtų žinoti asmenybių tipologijos pagrindinius principus. Dalyviai gebės geriau pažinti mokinių individualius skirtumus bei pritaikyti skirtingas bendravimo su skirtingais asmenybių tipais strategijas; mokymų metu bus stiprinami empatijos (vaiko perspektyvos), tolerancijos asmenybių skirtumams įgūdžiai.

Tikslinė grupė: mokytojai, kurie mokysis ir diegs Valdorfo pedagogiką savo mokyklose; mokyklų, kuriose bus diegiama nauja sistema, administracijų darbuotojai; tėvai, kurių vaikai eis į Valdorfo mokyklas; ekspertai, kurie mokys kitus kaip įsidiegti Valdorfo pedagogikos sistemą mokyklose.

Bus perkamos mokymo paslaugos.

Mokymuose dalyvaus 72 asmenys: 56 mokytojai; 10 administracijos darbuotojų; 6 tėvai (6 grupės po 12 žmonių). Mokymai vyks Kaune.

Mokymų trukmė 1 d.