Vertybėmis grįsta asmeninė ir tarpasmeninė lyderystė

1. „Efektyvios komandos formavimo principai.“ Dalyviai gebės identifikuoti savo ir kitų komandos narių komandinius vaidmenis ir tuo remiantis, efektyviau išnaudoti komandos potencialą; gebės kryptingiau sukomplektuoti komandą projektinei veiklai.

2. „Kaip pateikti tikslus motyvuojančiai? Viešo pasisakymo įgūdžių lavinimas. Susirinkimų vedimas.“

Dalyviai sužinos komandos emocinio intelekto svarbą siekiant bendrų tikslų, gebės pateikti informaciją ir tikslus motyvuojančiai; gebės skatinti kiekvieno asmeninę motyvaciją ir padės kiekvienam įžvelgti asmeninį indėlį bendroje veikloje; sužinos ir gebės praktikoje taikyti pagrindinius susirinkimo organizavimo, pasiruošimo susirinkimui ir vedimo principus.

3. „Vertybėmis grįsta asmeninė ir tarpasmeninė lyderystė. Socialinė diagrama. Komandinio darbo principai.“

Dalyviai gebės taikyti vertybėmis grįstos lyderystės principus tiek asmeniniame, tiek interasmeniniame bendravime; gebės būti komandos lyderiu, kūrybiškai dirbti komandoje, plėtoti socialinės partnerystės ryšius; gebės bendradarbiauti ir dirbti komandoje instituciniame ir tarpinstituciniame lygmenyje; suvoks socialinio intelekto svarbą ir ugdymo kryptis ir gebės taikyti praktikoje, siekiant efektyvaus ir kryptingo asmenybės ir komandos funkcionavimo socialiniame kontekste.

Tikslinė grupė: mokytojai, kurie mokysis ir diegs Valdorfo pedagogiką pas save mokyklose; mokyklų, kuriose bus diegiama nauja sistema, administracijų darbuotojai; tėvai, kurių vaikai eis į Valdorfo mokyklas; ekspertai, kurie mokys kitus kaip įsidiegti Valdorfo pedagogikos sistemą mokyklose.

Bus perkamos mokymo paslaugos.

Mokymuose dalyvaus 72 asmenys 56 mokytojai; 10 administracijos darbuotojų; 6 tėvai (6 grupės po 12 žmonių). Mokymai vyks Vilniuje.

Mokymų trukmė 1 d.