R. Šteinerio Gydomosios pedagogikos kursas

Kadangi Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijoje numatyta, kad klasėse gali būti integruojami ir specialių mokymosi poreikių turintys vaikai, Valdorfo pedagogas turi būti parengtas darbui su tokiais vaikais.

Orientuojantis į tai planuojama „Gydomosios pedagogikos kurse“ perteikiamas žinias papildyti žmogotyra besiremiančios medicinos ir dvasios mokslo sąsajomis, kartu medžiagiškus ir gyvus dalykus susiejant su sielos ir dvasios sritimis. Taip lengviau suprasti diagnostines ir terapines R. Šteinerio nuorodas, kas savaime palengvins darbą su neįgaliais žmonėmis.

Programos aktualumas, reikalingumas: Žmogaus esmė. Visapusiškos pagalbos suteikimas negalios ištiktiems žmonėms. Antroposofinės gydančiosios pedagogikos, gamtos mokslų, tradicinės medicinos teorinių žinių praktinis pritaikymas pedagogikoje.

Programos tikslas: Padėti mokytojams praktikams įgyti kompetencijas darbui su spec. poreikių vaikais, suteikti pagalbą šeimai. Pristatyti visuomenei naują požiūrį Lietuvoje į negalią turinčius vaikus, remiantis užsienio mokslininkų: meno terapeutų, gydytojų patirtimi, R.Šteinerio antroposofija.

Programos uždaviniai: 1. Išstudijuoti R.Šteinerio antroposofinę literatūrą. 2. Išsiaiškinti medicinos ir dvasios mokslų sąsajas. 3. Gilintis į gydomąją pedagogiką per diagnostiką, sistematiką, terapiją. 4. Gebėti praktiškai taikyti meno terapiją spec. poreikių vaikų ugdyme. 5. Atpažinti tuos pojūčius, kurie lemia vaiko fizinio kūno formavimąsi. 6. Pradėti bendradarbiauti su Užsienio mokslininkais praktinėje pedagoginėje veikloje.

Lektoriai: Med. dr. Hannes Wieting (Hanesas Vitingas), antroposofinis gydytojas, dirbantis gydytoju vienoje Drezdeno specialiojoje Valdorfo mokykloje ir kviestiniu dėstytoju aukštojoje antroposofinės pedagogikos mokykloje Manhaime.

Meno terapijos specialistė, ilgametė praktikė Christina Engelhardt­Sonntag (Kristina Engelhart ­Zontag) dirbanti toje pat Janušo Korčako mokykloje Drezdene, vedanti meno terapijos grupinius ir individualius užsiėmimus, 6 metus dirbusi klasės mokytoja gydomosios pedagogikos mokykloje, socialine terapeute Šveicarijoje. Šiuo metu darželio grupės auklėtoja, menų mokytoja, meno terapeutė minėtoje Drezdeno mokykloje, atsakinga už vaikų aptarimus, taip vadinamas vaikų konferencijas

Seminaras vyks Kaune 5 kartus per projektą po 5 d., 30 mokytojų kiekvieną kartą. Visi mokytojai dalyvaus visuose mokymuose. Bendras dalyvių skaičius – 30 asmenų (26 pedagogai, 4 švietimo pagalbos specialistai).

Tikslinė grupė: mokytojai.

Veiklos įgyvendinimui perkamos lektorių, seminarų organizavimo ir vertimo paslaugos.