Valdorfo modelio ekspertų parengimas

Ekspertų parengimas yra būtinas efektyviam Valdorfo koncepcijos diegimui Lietuvos mokyklose, kadangi tik kompetentingi ir gerai paruošti specialistai galės sėkmingai užsiimti aukštus kokybės standartus taikančio Valdorfo tinklo plėtra. Vardorfo koncepcijos pristatymui kitose, dar netaikančiose šio modelio, mokyklose būtina parengti profesionalius ekspertus, turinčius oratorinių gebėjimų ir puikiai išmanančius Valdorfo modelio specifiką bei privalumus. Šioje veikloje dalyvaus 6 ekspertai (iš 1.1.1. veikloje apmokytų pedagogų), kurie vėliau užsiims koncepcijos plėtra (sklaida) kitose mokyklose ir esant būtinybei ves mokymus ir perteiks įgytas žinias bei kompetencijas mokytojams bei mokyklų administracijos darbuotojams.

Planuojamų apmokyti ekspertų funkcija bus vesti mokymus 1.3.1 bei 1.3.2 veiklose - t.y. Valdorfo pedagogikos sistemas norinčiose įsidiegti mokyklose vesti mokymus ir konsultacijas Valdorfo pedagogikos diegimo, patyčių prevencijos ir kitais klausimais. Kadangi numatyti ekspertai neturi andragogikos ir viešo kalbėjimo profesionalių įgūdžių, siekiant, kad 1.3.1. ir 1.3.2 veiklų mokymai būtų pravesti efektyviai ir kokybiškai, o lektoriai būtų tikri ne tik Valdorfo pedagogikos (reikiam1 kvalifikaciją įgis 1.1.1. veikloje), bet ir viešo kalbėjimo ir suaugusiųjų mokymų profesionalai, jiems svarbu pravesti 1.1.4. veikloje numatytus mokymus.

Sėkmingam veiklos įgyvendinimui užtikrinti reikalingi andragogikos mokymai. Planuojami 3 mokymai šiomis temomis:

1. Viešas kalbėjimas - mokymų trukmė – 8 val.

2. Efektyvi prezentacija - mokymų trukmė – 8 val.

3. Efektyvi komunikacija - mokymų trukmė – 8 val.

Planuojami 6 ekspertai - mokytojai.

Veiklos įgyvendinimui bus perkama mokymų paslauga.