Inovatyvios Valdorfo mokymo metodų informacinės sistemos sukūrimas

Projekto metu numatoma sukurti pagal Valdorfo modelį dirbančių mokyklų bendruomenių informacinę sistemą, skirtą mokytojams, mokiniams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems Valdorfo pedagogika. Sistemoje būtų pateikta informacija apie Valdorfo modelio diegimą Lietuvos mokyklose, patalpinta visa projekto metu sukurta metodinė medžiaga, įsteigtas forumas, kuriame visos šalys galėtų dalintis patirtimi, informacija, diskutuoti aktualiomis temomis. Šioje sistemoje taip pat bus talpinamas projekto metu rengiamas elektroninis žurnalas „Vaiko link“. Svetainės turinys: Turinys: informacija apie Valdorfo modelio diegimą Lietuvos mokyklose, patalpinta visa projekto metu sukurta metodinė medžiaga, įsteigtas forumas, kuriame visos šalys galėtų dalintis patirtimi, informacija, diskutuoti aktualiomis temomis. Šioje sistemoje taip pat bus talpinamas projekto metu rengiamas elektroninis žurnalas „Vaiko link“. Animacija – tai gerosios patirties filmukai (Youtube principu), įvairios filmuotos pamokėlės, kuriomis galėtų naudotis partneriai ir kitos sietuvos Valdorfo mokyklos ir pan.

Kadangi pareiškėjas yra atsakingas už Valdorfo pedagogikos plėtrą Lietuvoje, turėdamas puikią priemonę – svetainę – jis tokiu būdu įgyvendins savo funkciją, atliks svetainės veikimo priežiūrą, pildys nauja informacija ir pan. Planuojama, kad svetainė taps puikiu įrankiu keistis gerąją patirtimi, nes po projekto Valdorfo pedagogikos taikymas Lietuvoje įgaus naują lygmenį.