Bendri mokytojų, mokinių, tėvų ir organizacijų narių seminarai

Glaudus mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas - vienas esminių Valdorfo mokyklos bruožų. Šią mokyklą kuria mokytojai išvien su tėvais ir mokiniais, tarpusavio santykius grįsdami pasitikėjimu, pagarba bei tolerancija. Darni, laisva ir atvira visuomenei mokyklos bendruomenė turi didelę įtaką mokinių ugdymui.

Valdorfo pedagogika - tai gerbianti ir ginanti vaiką pedagogika. Tai – mokytojų ir tėvų saviugdos bei meilės pedagogika, žiūrinti į vaiką kaip Dievo kūrinį. Todėl nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios kartu su mokytojais koja kojon žengia ir tėvai, nes norint sukurti tikrą Valdorfo mokyklą, būtinas artimas ryšys su šeima.

Tėvų įtraukimas į veiklą prasideda nuo vaikų darželio grupės. Dar vasaros pradžioje auklėtojos sukviečia sulaukusių savo eilės į darželio grupę vaikų tėvus. Supažindina su Valdorfo pedagogikos specifika – svarbiausiais pedagogikos elementais, pagal kuriuos ir dirbama. Išdėstomi tikslai bei uždaviniai, supažindinama su veikla, metų tradicinėmis šventėmis. Tėvai turi galimybę apžiūrėti aplinką. Tėvams siūlomas bendravimas šeimomis. Jau prasidėjus mokslo metams organizuojami susirinkimai, kuriuose būtinai skaitomos įvairios paskaitos apie Valdorfo pedagogiką.

Tėvai, norėdami išsaugoti mokyklą ir bendrai ją vystyti, 2002 m. vasarą įkūrė Paramos Valdorfo pedagogikai bendriją „Elma”. Jos pagrindinis tikslas – remti Valdorfo pedagogiką propaguojančią mokyklą.

Projekto metu rengiant bendrus mokytojų, mokinių, tėvų ir organizacijų narių seminarus skatinamas mokyklų bei nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas.

Remiantis Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos nuostatomis ir strategija planuojama organizuoti bendrus mokytojų, mokinių, tėvų ir organizacijų narių seminarus, skatinančius glaudų bendradarbiavimą ir užtikrinančius inovatyvios metodikos įgyvendinimą.

Seminarų temos:

„Televizijos žala ikimokyklinukui”, „Ar reikalingas intelektualinis mokymas I-ame septynmetyje”, „Žaidimų reikšmė vaiko gyvenime”, “Vaikų piešiniai”, „Patyčių prevencija mokykloje“, „Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai“.

Vieno seminaro trukmė – 1 d. (8 ak. val.). Mokymus ves samdomi lektoriai, kurie bus apmokyti pagal 1.1.1. ir 1.1.4 veiklą.

Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje po 2 seminarus pasirinktinai.

Preliminariai pas vieną partnerį per abu seminarus dalyvautų po apie 48 dalyvius. Viso šios veiklos tikslinė grupė: apie 180 mokytojų; apie 80 administracijos darbuotojų; apie 50 tėvų; apie 200 mokinių; apie 11 jaunimo organizacijų atstovų.