Viešinimas

Projekto metu planuojama parengti 2 projekto viešinimo straipsnius spaudoje ir 1000 lankstinukų, kurie bus skirti projekto tikslinei grupei.

Viešinimas būtinas projekto pasiektų rezultatų užtikrinimui, kadangi lankstinukuose numatoma skleisti informaciją apie Valdorfo pedagogikos bei metodinių priemonių poveikį mokinių raidai, remiantis vykstančiu projektu. Bus aprašoma kaip tradiciniai mokyklose dėstomi dalykai projekto pagalba buvo pradėti dėstyti pasitelkiant inovatyvius dėstymo metodus.

Taip bus skatinama ir kitas mokyklas diegti Valdorfo pedagogiką. Viešinimas svarbus kitų suinteresuotų grupių informavimui, todėl projekto metu parengti ir išleisti viešinimo straipsniai padės informuoti tikslines grupes bei pasiekti projekto rezultatų tęstinumo.