Valdorfo pedagogų parengimas

Valdorfo pedagogika - tai tarptautinis pedagoginis judėjimas, prasidėjęs 1919 metais Vokietijoje. Jo pradininkas - filosofas ir pedagogas Rudolfas Štaineris, įkūręs laisvą mokyklą. Dabar šių mokyklų visame pasaulyje yra apie 800, daugiausia jų – Vokietijoje.

Šioje šalyje taip pat įkurta ne viena mokslo įstaiga, tyrinėjanti Valdorfo pedagogiką, ruošianti Valdorfo pedagogus. Būtent Vokietijoje sukaupta kol kas didžiausia tokios pedagogikos patirtis. Jau keliolika metų ir Lietuvoje veikia mokyklos besiremiančios Valdorfo pedagogika, tačiau chaotiškai perimama patirtis, savamoksliai Valdorfo pedagogai neužtikrina sėkmingo Valdorfo modelio įgyvendinimo. Lietuvoje tikrąją Valdorfo pedagogo kvalifikaciją turinčių mokytojų yra pakankamai nedaug, o poreikis vis didėjantis.

Tą įrodo 2004 m. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija, kurios tikslas - pateikti Lietuvos Valdorfo mokyklos sampratą, apibrėžti jos principines nuostatas, struktūrą, ugdymo ir valdymo organizavimo ypatumus, nurodyti mokyklos paskirtį ir vietą Lietuvos švietimo sistemoje, sudaryti teisines prielaidas visaverčiam Valdorfo pedagogikos funkcionavimui Lietuvoje. Siekiant visaverčio Valdorfo pedagogikos modelio funkcionavimo, projekte dalyvauja jau turinčios Valdorfo pedagogikos pradmenis ir dar tik planuojančios diegti šią paradigmą mokyklos.

Siekiant užtikrinti sėkmingą Valdorfo modelio įgyvendinimą ir plėtrą, būtina paruošti kaip įmanoma daugiau kvalifikuotų Valdorfo pedagogikos specialistų. Tik gavus atitinkamą Valdorfo pedagogikos specialisto sertifikatą, duodamas leidimas dėstyti šią metodiką mokyklose. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje nėra institucijos, ruošiančios Valdorfo pedagogus, itin svarbu gauti patirtį ir žinias šalyje, kurioje kilo šis judėjimas. Šiam tikslui planuojama siųsti į stažuotę Vokietijoje Štutgarto mieste 30 mokytojų ir 6 ekspertus. Dvimetė mokymo programa susideda iš 5 seminarų ciklų Vokietijoje ir Lietuvoje (1 Vokietijoje, 3 Kaune, ir 1 Kazlų Rūdoje). Kiekvieno iš seminarų ciklų trukmė Lietuvoje - 5 dienos, Vokietijoje – 10 dienų. Mokymų programa pridedama paraiškos priede.

Štutgarte yra aukštoji Valdorfo mokytojų rengimo mokykla, turinti ilgametes tradicijas ir teikianti kokybiškas kvalifikacijos kėlimo paslaugas. Valdorfo pedagogikos įkūrėjas Rudolfas Šteineris pirmąją Valdorfo mokyklą įkūrė būtent Štutgarte, čia skaitė paskaitas mokytojams.).

Institucija ruošia mokytojus, jų dėstytojai yra lankęsi ir skaitę paskaitas Lietuvoje.

Po vienų metų kiekvienas seminaro dalyvis gauna pažymėjimą. Po dvejų metų kiekvienas seminaro dalyvis gauna Valdorfo mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.

Sėkmingas Valdorfo koncepcijos įgyvendinimas Lietuvoje galimas tik parengus kvalifikuotus ir atestuotus Valdorfo pedagogus.

Ruošiant Valdorfo mokyklos mokytojus labai svarbu, kad jie turėtų galimybę tiesiogiai susipažinti su pedagogikos ištakomis. Pirmoji Valdorfo mokykla buvo įkurta 1919 metais Vokietijoje, mokyklos Vokietijoje turi didžiausią patirtį pasaulyje Valdorfo pedagogikos srityje. Mokytojai lankydamiesi Vokietijoje turės galimybę tiesiogiai stebėti, bendrauti ir semtis patirties iš Vokietijoje dirbančių mokytojų ar dėstytojų.

Remiantis Tarptautinės Valdorfo mokyklų asociacijos IAO patirtimi seminarų programą sudaro teorinė, praktinė ir meninė dalis. Todėl tam reikalingi 3 dėstytojai. Du vertėjai bus reikalingi kadangi vienu metu dirba dvi darbo grupės (Pvz., teorinės dalies aptarimas ir meniniai užsiėmimai). Dar daugiau, kadangi vienu metu mokysis 30 dalyvių, o mokymai yra interaktyvaus (praktinio dalyvavimo ir įsitraukimo), o ne statiško pobūdžio, kur tik skaitoma teorija, mokymai organizuojami būdu, todėl visų darbo grupių vienas vertėjas nepajėgtų aprėpti.

Vokietijoje vyksiantiems seminarams bus perkama kelionių organizavimo paslauga (apimanti kelionę autobusu ir apgyvendinimą), lektorių paslaugos bei vertimo paslaugos. Lietuvoje vyksiantiems seminarams bus perkamos lektorių paslaugos (įskaitant jų nakvynės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas), vertimo paslaugos, seminarų organizavimo paslaugos (salės su įranga nuoma, įskaitant kavos pertraukėles ir pietus).